Cykla i Sala  - Från Brunn till Gruva
Projektwebbplats

Salas nästa cykelled går från Sätrabrunn till Silvergruvan 

Invigning 25 maj vid Sätrabrunn

Du som anmäler deltagande via detta formulär och som kommer med cykel och cykelhjälm för att invignings-cykla leden får fika vid starten. Samling vid brunnshuset kl 11.00 vid Sätrabrunn för gemensam avfärd mot Sala Silvergruva.
Mer information om leden finns på Trails of Västmanland.

Anmäl dig till invigningen

Historia och framåt

Aktivering av cykelprojekt med medel från Leader Nedre Dalälven


Inom Kumla-Tärna Bygdeutveckling (fd Bygdeföreningen Tärnan) har det funnits en cykelgrupp som under många års tid arbetat fram olika sträckningar i Salas södra kommundelar. Det har möjliggjorts av att man lagt samman och förbundit befintliga brukarvägar och andra stråk.

Projektet Sala Södra var aktivt under många år och finansierades bland annat av bidrag från Länsstyrelsen och finns bla dokumenterade i form av kartor på Google Maps.

Projektet Från Brunn till Gruva ska åter aktivera det avstannade cykelleds-projektet samt slutföra och tillgängliggöra det arbete som redan lagts ned av cykelgruppen i med fokus sträckningen mellan Sätra Brunn och Sala Silvergruva av alla de många mil cykelled som cykelgruppen åstadkom.

I november 2022 tilldelades projektet medel från Leader Nedre Dalälven och Jordbruksverket för att slutföra cykelleden Från Brunn till Gruva. Projektavslut är satt till december 2023 och aktiviteter som ska genomföras är tex skyltning, bygga en enklare rastplats samt återuppväcka den hemsida som fanns tidigare.

Ett viktigt ingångsvärde för projektet är också att inför Sala stads 400-års-jubileet väcka intresse för landsbygdsperspektivet och knyta ihop flera delar av kommunen. Det pågår ett aktivt led-arbete på flera håll i Sala kommunen och denna led Från Brunn till Gruva passa väl in med den övriga satsningarna.

Projektet kommer att välja digitala lösningar där det är möjligt för tex vägbeskrivningar och loggning av turer såväl som marknadsföring och spridning där Trails of Västmanland baserat på Naturkartan är en av kanalerna.

Aktörerna bakom projektet

Projektägare: Kumla-Tärna Bygdeutveckling

Tillsammans med Sala Silvergruva och Sätrabrunn kurort driver Kumla Tärna Bygdeutveckling projektet med cykelleden Från Brunn till Gruva.

De två destinationerna Sala Silvergruvan och Sätrabrunn utgör start och stopp för leden och på båda platserna kommer användarna att kunna få information om upplevelser i anslutning till leden på de start-skyltar som sätt upp. På båda destinationerna finns ett utbud av övernattning, rundvandringar, nedstigning i gruvan, SPA, samt boende och mat.

Projektägare

Kumla-Tärna Bygdeutveckling

Kumla-Tärna Bygdeutveckling är projektägare för projektet.

Kumla Tärna Bygdeutvecklings huvudområden är inom utveckling av bygden med tex drivandet av Tärnabadet, arbetat med att återetablera en förskola i Kumla, bostadsprojekt, bred samverkan med andra föreningar i närområdet för att stärka bygden.

Kumla Tärna Bygdeutveckling har sedan länge drivit cykelleds-projekt, ända sedan 2003 när föreningen startade, då med namnet Bygdeföreningen Tärnan. Med detta projekt hoppas vi kunna ta det tidigare arbetet ytterligare steg och avsluta det fina arbete som lagts ned hittills på lokala cykelleder och göra dem tillgängliga för fler.

Det är Kumla-Tärna Bygdeutveckling som driver Tärnabadet.

Samarbetspartner

Sala Silvergruva

Runt om gruvområdet vid Sala Silvergruva finns mycket att uppleva och göra såsom nedstigning i gruvan, levande museum (under sommaren), utställningar och mycket mer! Önskar man övernattning i samband med en cykel-utflykt finns boende i Marketenteriet.

Läs mer


Samarbetspartner

Sätrabrunn kurort

På Sätrabrunn finns mysigt SPA, boende och KRAV-märkt restaurang, allt på ett stort område som är en unik kurortsmiljö med 300-årig historia. Sätrabrunn erbjuder paket med boende eller SPA över dagen.
Parkerna på området inbjuder till härliga promenader eller varför inte en stunds vila i gräset, eller på en av de många bänkarna.
I vårt 300 år gamla brunnshus kan du fortfarande dricka vattnet direkt från källan.
På området finns också uppåt hundratalet byggnader från 1700-talet och framåt, och med hjälp av en digital ljudguide kan du ta del av runt 50-talet avsnitt om olika delar på området. För information om ljudguiden samt öppettider och vad som händer hos oss besök www.satrabrunn.se eller ring 0224-546 00.

Från Brunn till GRUVA

En cykelled för alla

Cykelleden Från Brunn till Gruva kompletterar Salas utbud av aktiva naturupplevelser som gör Sala till en attraktiv plats att välja att flytta till eller att besöka som turist.

Den nya cykelleden är 11.7 km lång och gör att man kan cykla längs grusvägar mellan Sätrabrunn kurort och Sala Silvergruva. Det kommer finnas start och stopp-skyltar vid båda destinationerna som väl markerar ut leden och dess sträckning samt vad som finns att göra och uppleva i närheten. En digital karta över cykelleden kommer finnas via Trails of Västmanland samt att leden kommer att märkas upp med skyltar.

Mål på längre sikt

På lite längre sikt, 2-5 år kommer bygden runt Sätrabrunn och mot Gruvan ha lockat till sig fler besökare med denna cykelled och andra outdoor-insatser som sker inom Destination Sala av andra aktörer inom kommunen. Vår gemensamma vision är att sätta Sala på kartan för att öka dess attraktivitet för boende och besökare genom att tillgängliggöra naturen på ett tilltalande sätt. Cykling är mycket populärt som rekreation och kommer att komma både boende och besökare till gagn och därmed ge bygden bättre förutsättningar för framtiden. Fler boende och fler besökare kommer ge bättre skatteunderlag för kommunen och därmed mer satsningar och framtidstro.

Sala Södra

Kartor Google Maps

I kartan nedan visas hela led-systemet som togs fram i det tidigare projektet Sala Södra.
Cykla mellan Brunnen och GRUVAN

Mycket att uppleva

Cykelleden Från Brunn till Gruva kommer att gå längs med lantliga grusvägar, som i bästa fall är bilfria, och inbjuder till många stopp längs vägen för att njuta av naturen.

Se, känna doften av vår och höst , kanske inte alltid den snabbaste vägen men den vägen som ger dig möjligheten att uppleva Salas landsbygd i din egna takt. Cyklingen passar såväl gammal som ung och vana som ovana cyklister. Leden Från Brunn till Gruva är unik i Västmanland med att binda ihop två stora destinationer såsom Sätrabrunns Kurort och Sala Silvergruva. Många andra cykelleder går på grusväg men ofta går de i rundslinga och inte på detta sätt mellan två besöksmål.

Fika + cykling `= sant

Mat och dryck

Sommartid finns ibland fik vid Sala Silvergruva och för den hungriga finns alltid Måns Ols Utevärdshus.

Cykling för alla

Grusvägscykling för alla, både stora och små cyklister

Cykelleden ger möjlighet till upplevelse för cyklisterna oavsett hur de tar sig fram på MTB, barncykel eller på ballongdäck mellan dessa två för Västmanland så viktiga besöksmål.

För den cyklist som vill ha en större utmaning finns Knektleden vid Sala Silvergruva. Eller varför inte kombinera!

Läs mer om naturupplevelser i regionen på Trail of Västmanland.

Värt att stanna kvar

Heldagsutflykt med övernattning

Börja dagen med en nedstigning på 155-metersnivån i gruvan, ät medhavd picknick ovan jord, hoppa upp på cykeln och ta dig till Brunnen under en eftermiddag för att avsluta dagen med SPA, middag och övernattning i de anrika husen på Sätrabrunn.

Upplev naturen och fler besöksmål runt gruvstaden från cykelsadeln. På Sätrabrunn finns cykeluthyrning av vanliga damtrallor.

Läs mer på Sätrabrunn

Kontakt

Hör av dig till oss!
Namn E-post Meddelande Skicka in

Vi vill gärna höra din åsikt

Du som har frågor om projektet är välkommen att höra av dig till oss. Enklast via mail till projektledare eller via kontaktformuläret.
Finansierat av Leader Nedre Dalälven, Landsbygdsfonden.