Cykelleder - Sala södra

Hej alla cykelentusiaster!

Till våren 2014 blir det möjligt att cykla från Hogla till Siggängen och mellan Siggängen och Tullsta. Arbetet har pågått under december 2013 och fortsatt under våren 2014.  

Vi i cykelgruppen har en förhoppning om att även få till stånd en cykelled mellan Grällsta och Sätrabrunn under våren. Därmed får Kila-, Grällsta- och Ranstabor en säkrare cykelled till olika evangemang i Sätrabrunn.

Under våren kommer också sträckan Tullsta - Bovallen - Lövåsen att bli klar.

Både landbygds- och Salabor får möjlighet till cykelrundor söder om Sala som vi hoppas blir till glädje för alla.
Lederna är byggda för cykeltrafik på privat mark, och inte för motorfordon eller hästar. Vi ber alla värna om naturen så att inte leden eller omgivningarna kommer till skada.

Cykelgruppen arbetar vidare med sträckan Ransta - Kumla Kyrkby och övriga sträckor som ingår i projektet.

Nu är det klart att Sala kommun tar över ansvaret för cykelled Ransta - Kumla samt i förlängningen Kumla-Boda. Bygdeföreningen Tärnan koncentrerar sig på mindre sträckor som binder ihop mindre vägar och möjliggör bättre rörlighet i bygden med cykel. 

Utdrag ur protokoll fört vid Komunfullmäktiges sammanträde den 18/6 2014:
"att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/cykelvägar SORF samt Ransta-Kumla 2015 till 3.500 tkr,
att investeringsplan för tekniska kontorets/cykelvägar SORF samt Ransta-Kumla 2016 fastställs till 2.500 tkr och 2017 till 1.500 tkr,"

Detta innebär att för sträckan Ransta-Kumla finns 2.000 tkr avsatta 2015 och ytterligare 1.000 tkr 2016. För sträckan Kumla - Boda har inget specifikt belopp avsatts men arbetet fortsätter direkt efter färdigställandet av sträckan Ransta - Kumla. 
För övriga sträckor har Bygdeföreningen Tärnan fått 600 tkr 2014 och 1.685 tkr 2015.

Navigera cykelleder
Under cykelleder i menyn hittar du
Om cykelleder -  Sala södra
Sevärdheter
Karta med alla cykelleder utmarkerade i olika färger, och sevärdheterna markerade med färgade flaggor för olika ämnesområden. Dubblklicka i kartbilden så förstoras den, alternativt klicka på plus eller minus. Klickar du på någon led får du information om den delsträckan. Klickar du på flaggan så får du en kortfattad beskrivning. Vill du veta mer klickar du på länken.