Historik Kängsbo

Kängsbo ligger i Kumla socken och gränsar till Kila socken i väster. Bynamn som slutar på -bo Fastbo, Kärrbäcksbo, Klasbo och Kängsbo har förmodligen tillkommit under äldre medeltiden.

Kängsbo finns omtalat under medeltiden men först år 1555 nämns en Peder Skomakare på gården enligt Jordaboken. Om Peder hade skomakeriet som bisyssla eller om han varit skomakare innan han köpte Kängsbo framgår inte men det var förhållandevis fattigt. 10 djur och lite koppar vilket var lite i jämförelse med gårdarna runt omkring.

Vid Älvsborgs lösen 1613 bodde det 2 familjer i Kängsbo, troligen bröder. Nyodlingar förekom men ännu på 1630-talet var det fattigt här.

1660 bodde en Lars Eriksson som var skomakare här i Kängsbo.

Omkring år 1700 fanns det 5 bönder i byn. År 1816 bodde totalt 18 personer i byn – 11 kvinnor och 7 män.

Petterssons i Kängsbo

Laga skifte skedde 1854, från april till september, och då ägde Jan Larsson och hans hustru Catarina gården.

Gården köptes 1875 av Johan August Pettersson och hans maka Johanna Matilda Olsdotter. De kom från torpet ”Ekens” vilket låg i en utäga som kallades "fjortondarshålet". Namnet kommer förmodligen av att det på den tiden tog fjorton dagar att så och skörda. Paret hade 2 barn –en pojke, Johan Henrik, 8/1 1873 – 5/10 1960 och en flicka, född 5/8 1874 (dog som liten).

Vid köpet skulle gamla ägaren ha så kallat undantag till ”dödagar” och då byggdes tillbyggnaden på östra sidan och man murade upp ytterligare en skorstenstock med spis och kakelugn.

År 1876 den 16/3 dog Johanna Matilda Olsdotter och enl. bouppteckningen var fastigheten taxerad till 3100:- (ett åttondels mantal).

Johan gifte om sig med Matilda Vester och de fick 3 barn.
Elin Vilhelmina Johansson, 1879 – 1968. Mina blev 89 år
Anna Elida Johansson, 1887 – 1974. Elida blev 87 år
August Gunnar Pettersson ,1893 – 1971. August blev 78 år

På gården fanns häst, 2-3 kor, grisar och höns. Sista hästen hette Bläsen.

Som unga turades Mina och Elida om att arbeta i Västerås. En av flickorna var dock alltid hemma och hjälpte till i hushållet.

När August skulle göra exercisen ville Johan sälja gården och erbjöd den till grannen Anton Eriksson som tackade nej men som senare ändå köpte gården. När August var klar med militärtjänstgöringen ville Johan köpa tillbaka gården – vilket också skedde till samma pris.

Johan dog 1915 och då köpte sonen August gården. Modern Matilda dog 1931.

IMG

Petterssons i Kängsbo på 1950-talet.

 

IMG 0001

Elida sitter till vänster och Mina till höger. August står bakom i grön skärmmössa.

 

Syskonen drev jordbruket in på 1970-talet då gården köptes av Anton Erikssons son Ragnar Eriksson och hustrun Britta - grannar till Mina, Elida och August. Syskonen testamenterade sina tillgångar till Svenska Kyrkan och Lutterhjälpen.
1975 auktionerades allt lösöre ut.

Sedan mitten av 1990-talet ägs gården genom arv av systrarna Kerstin Michaelsen med familj och Solveig Eriksson.

Friluftsgudstj. 2008 kopia

Friluftsgudstjänst i Petterssons 2008.

 

2014-04-10
Kerstin Michaelsen